To już XVII EDYCJA RANKINGU WYSTAWOWEGO - sezon wystawowy 2019 

Zapraszamy wszystkich naszych członków do udziału w 17  edycji rankingu wystawowego Oddziału.
Zgłoszenia przyjmujemy do 15.03.2020
Adres elektroniczny pod który należy wysyłać zgłoszenia: ranking@zkwp-chorzow.pl

Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem tak jak to było w ubiegłych latach
Punkty będą naliczane wg wypełnionej tabelki   potwierdzając uzyskane tytuły u kierownika sekcji a także  kopii dyplomów ewentualnych championatów.

Przyjmujemy tylko zgłoszenia elektroniczne

ranking@zkwp-chorzow.pl
 

Nagradzanie zwycięzców odbędzie się na corocznym zgromadzeniu członków Oddziału

kategorie:
Najlepsze MŁODSZE SZCZENIĘ`19 Oddziału Chorzów – o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie młodszych szczeniąt
Najlepsze SZCZENIĘ`19 Oddziału Chorzów - o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie szczeniąt
Najlepszy JUNIOR`19 Oddziału Chorzów - o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie młodzieży oraz młodzików ON.
Najlepsze WETERAN`19 Oddziału Chorzów - o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie weteranów
Najlepszy UŻYTKOWY`19 Oddziału Chorzów - o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki biorące udział w wystawach (na podstawie stosownych ocen) w klasie użytkowej. Do punktów za udział w wystawach doliczone będą punkty za udział w zawodach.


 Tabela punktacji – dla rankingu - kategorii użytkowej  oddziału Chorzów

Punkty dla - Psy myśliwskie

Punkty dla - Psy towarzyszące i obrończe
Punkty za - wyścigi torowe i terenowe – coursingi dla  chartów

Najlepszy DOROSŁY PIES/SUKA`2019 Oddziału Chorzów-  o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasach pośredniej, otwartej,  championów

I Najlepszy PIES/SUKA w klasyfikacji ogólnej 2019 Oddziału Chorzów
- o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki, które uzyskają największą ilość punktów po zsumowaniu punktów za udział w całym sezonie 2019

II Najlepszy PIES/SUKA w klasyfikacji ogólnej 2019 Oddziału Chorzów o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki, które uzyskają drugą ilość punktów po zsumowaniu punktów za udział w całym sezonie 2019

III Najlepszy PIES/SUKA w klasyfikacji ogólnej 2019 Oddziału Chorzów
o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki, które uzyskają trzecią ilość punktów po zsumowaniu punktów za udział w całym sezonie 2019

Tabela punktacji – dla rankingu wystawowego oddziału Chorzów  


FINAŁY

*dotyczy miejsca I w BIS Młodszych Szczeniąt, Szczeniąt, Młodzieży, Weteranów, Najpiękniejszego Psa Klasy Użytkowej, Najpiękniejszego Psa Ras Polskich i Best In Show  

**dotyczy również miejsc II,  III i IV w BIS Młodszych Szczeniąt, Szczeniąt, Młodzieży, Weteranów, Najpiękniejszego Psa Klasy Użytkowej, Najpiękniejszego Psa Oddziału Chorzów i Best In Show

*** dodatkowe punkty dla dorosłych (po 60 pkt.) oraz młodzieży (po 40 pkt ) za  Nominacja na Crufta, Zw.Polski, Zw.Czech ( Zw innych krajów ) Puchar EuWiŚ itd

 # za zagraniczne wystawy doliczamy 10 pkt

 # dla laureatów Gwarka Śląskiego z naszego oddziału dodatkowo 25 punktów

UWAGA!!!

   1. W rankingu przy liczeniu punktów za poszczególne lokaty będą brane pod uwagę oceny dosk. i oceny wybitnie obiecujący w przypadku szczeniąt. Ze względu na to, ze najwyższa ocena w klasie MŁODZIKÓW (ON.) jest bdb - w tej klasie brane pod uwagę będą oceny bdb.
   2. Punkty uzyskane na wystawach organizowanych przez Oddział Chorzów liczone są podwójnie  (uzyskane punkty x 2)
   3. W przypadku, jeśli na wystawie był wybór najlepszego Juniora psa i suki punkty liczy się według kategorii Najlepszy Junior (również miejsce II i III)
   4. Kl. młodszych szczeniąt i szczeniąt ma taką samą punktację za miejsce 1-4 (przy założeniu, że psy otrzymały ocenę wybitnie obiecujący)
   5. Każdy udział w wystawie zagranicznej jest dodatkowo premiowany.
   6. Dodatkowe punkty liczone są za uzyskanie w danym roku wystawowym

MłChPL, Championat weteranów,  ChPL i Grand Champion PL lub championaty innych krajów – 50 pkt,  Interchampionat – 100 pkt ( o doliczeniu pkt. decyduje data wystawienia dyplomu - 2019 rok )
 

**********

 Oto wzór tabelki,  którą prosimy   >>  pobrać <<  plik doc .
 wypełnić , zapisać i przesłać jako załącznik do nas na adres
ranking@zkwp-chorzow.pl
IMIĘ PSA  
Właśc:  
Rodzaj wystawy Kiedy - data wystawy Miejsce wystawy/kraj klasa tytuły punkty suma
             
             

 Rodzaj wystawy: krajowa (K); Międzynarodowa (M); Championów (CH); Klubowa (KL); Europejska (EU); Światowa ( ŚW)

 Klasy:   Młodszych Szczeniąt (B);  Szczeniat (SZ); Młodzieży (Mł); pośrednia (P); otwarta (O); uzytkowa (U); championów (CH)