Data zebrania sprawozdawczo-wyborczego:

30.03.2019

ZARZĄD ODDZIAŁU:

Przewodniczący Zarządu Oddziału – Wojciech Lazar

Vice Przewodniczący ds. organizacyjnych – Barbara Murek-Pałka
Vice Przewodniczący ds. hodowlanych – Agnieszka Kacprzyk-Straszak
Skarbnik – Agnieszka Borkowska
Sekretarz – Tatiana Figura

Członkowie: Katarzyna Taraszkiewicz, Dariusz Widera


KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący –  Renata Horzela
Z-ca Przewodniczącego –  

Sekretarz Komisji Rewizyjnej –
 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY:
Rzecznik Dyscyplinarny - Dawid Kawa

 
SĄD KOLEŻEŃSKI:
Przewodniczący - Iwona Taraszkiewicz
Z-ca Przewodniczącego -  
Członek -  
Członek -  

ODDZIAŁOWA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW:
Przewodniczący -  

KIEROWNICY SEKCJI oraz lista sędziów w naszym oddziale
zobacz