NASZE INNE IMPREZY 2014
26.07.2014 – Zawody Obedience  (posłuszeństwo) klasa 0, 1, 2, 3
06.12.2014 – egzaminy BH, PT, IPO oraz testy psychiczne

 

26.07.2014 – Zawody Obedience klasa 0, 1, 2, 3
06.12.2014 – egzaminy BH, PT, IPO oraz testy psychiczne