ZKwP oddzial Chorzow

EGZAMINY / TESTY

W dniu 21.04.2024 odbędą się
TESTY PSYCHICZNE ( bez ON ) I EGZAMINY (BH-VT, PT, IGBH)

Sędzia: Jacek Lewkowicz.
Pozorant: Hugo Lewkowicz.

Lokalizacja: Skuteczne Szkolenie Psów Katarzyna Waniek, Katowice, ul. Dębowa 14

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 16.04.2024
W poniższym formularzu prosimy zaznaczyć na jaki egzamin czy testy
zgłaszacie Państwo psa

OPŁATY / INFORMACJE

Opłaty ( dla członków oddziału Chorzów pomniejszone o 10 PLN ):

– Testy psychiczne (z pozorantem / bez pozoranta ) – 120 PLN
– Egzaminy PT- 100 PLN
– Egzaminy IGBH – 120 PLN
– Egzaminy BH-VT – 120 PLN

Konto do wpłat: 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764  (z dopiskiem egzamin / testy)

Informacje pod numerem telefonu: 511 940 194

UWAGA: testy psychiczne z pozorantem odbędą się przy minimum 3-ch zgłoszeniach.
UWAGA: dla przystępujących do egzaminów IGBH i BH-VT wymagana jest książeczka startowa.

Warunkiem przystąpienia do egzaminów lub testów jest opłacenie składki członkowskiej za rok 2024.