ZKwP oddzial Chorzow

zapraszamy na PRZEGLĄD HODOWLANY

Data aktualizacji : 2024-04-21

Informujemy, że

11.05.2024 (sobota) zostanie zorganizowany przegląd hodowlany kwalifikujący do hodowli (bez II Grupy FCI).

Sędzia: Maria Zasada.

Przegląd odbędzie się przy minimum 5 zgłoszeniach i rozpocznie się od godziny 11:00. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone.

Miejsce: budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr2 w Świętochłowicach, ul Sudecka 5.

Opłaty  do dnia 09.05.2024 ( decyduje data wpływu na konto) w wysokości 900 PLN a za rasy polskie 450 PLN  (ceny od 1.03.br.) należy wnosić na nasze konto:

 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764

Przegląd zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady, które zostały określone w uchwale ZG z dnia 27.04.2020 wraz z późniejszymi zmianami.

Zgłoszenia na adres: biuro@zkwp-chorzow.pl do dnia 08.05.2024.

Przypominamy, że członkowie innych oddziałów muszą posiadać pisemną zgodę właściwej Komisji Hodowlanej lub Zarządu Oddziału.

PRZEGLĄD HODOWLANY

W dniu 26.02.2022 (sobota) odbędzie się przegląd hodowlany dla wszystkich ras

miejsce: budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr2 w Świętochłowicach, ul Sudecka 5.

Zgłoszenia : (proszę wypełnić, zapisać i przesłać na adres biuro@zkwp-chorzow.pl do dnia 22.02.2022
(w temacie zgłoszenia proszę wpisać: Przegląd 26 )

Dla psów z innych oddziałów konieczne jest przedstawienie zgody macierzystej OKH.
Do zgłoszenia prosimy o dołączenie kopii rodowodu.

Opłaty w wysokości ustalonej przez ZG – 580 PLN,
należy wnosić na konto 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764 .

Wszystkie szczegóły, godzina indywidualna dla każdego psa, będą przekazywane uczestnikom po zamknięciu zgłoszeń.

Dokumenty konieczne przy przeglądzie:
– rodowód psa
– książeczka zdrowia z ważnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie
– dla ras, które muszą spełniać dodatkowe wymogi (zał.10 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) wpisy w rodowodzie lub dokumenty potwierdzające

PRZEGLĄD HODOWLAN 18 11 2023

Informujemy,  że 18.11.2023  (sobota) zostanie zorganizowany  przegląd hodowlany kwalifikujący do hodowli.

Przegląd odbędzie się przy minimum 5 zgłoszeniach  i rozpocznie się od godziny 11:00 . Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone .

  miejsce: budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr2 w Świętochłowicach, ul Sudecka 5.

Opłaty (od stycznia br. w  wysokości 700 PLN a za rasy polskie 350 PLN ) należy wnosić na nasze konto: 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764   do dnia 17.11.2023 ( decyduje data wpływu ).

Przegląd zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady, które zostały określone w uchwale ZG z dnia 27.04.2020 wraz z późniejszymi zmianami.

 Zainteresowanych zapraszamy do zapisów i przesyłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres 🙂 biuro@zkwp-chorzow.pl

Przypominamy, że członkowie innych oddziałów muszą posiadać pisemną zgodę właściwej Komisji Hodowlanej lub Zarządu Oddziału.