ZKwP oddzial Chorzow

Zasady dotyczące przeglądów miotów i działalności hodowlanej
WNIOSEK O PRZEGLĄD HODOWLANY:

Regulacje dotyczące przeglądów hodowlanych wprowadzone w dniu 01.05.2020 są obowiązujące. (wniosek do pobrania) WNIOSEK o przegląd hodowlany – plik pdf

WYDAWANIE UPRAWNIEŃ HODOWLANYCH:

Należy pamiętać , że pies/suka nabiera uprawnień hodowlanych z chwilą wpisania do rodowodu. W tej sprawie prosimy o kontakt z właściwym kierownikiem sekcji. Należy okazać rodowód i wszystkie inne dokumenty wymagane dla danej rasy.

ODBIORY MIOTÓW:

1. Przegląd miotu odbywa się w hodowli. W wypadku, kiedy kierownik danej sekcji nie może z różnych powodów zrobić odbioru miotu w hodowli, wyznacza zastępstwo tak, aby przegląd mógł odbyć się w umówionym terminie.
2. Jeżeli kierownik danej sekcji nie może z różnych względów odebrać miotu w hodowli, może to zrobić w oddziale z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa. W razie konieczności może to zrobić kierownik innej sekcji na zasadzie jak wyżej.
Odbiory miotów muszą być uzgadniane z poszczególnymi sekcyjnymi w stosownym terminie ( np. 2 tygodnie ). Przypominamy o obowiązku ( wynikającym z Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) zawiadamiania na piśmie kierownika sekcji o urodzonych miotach ( Miot szczeniąt należy zgłosić do 2 tyg. po urodzeniu). UWAGA: odbiory nieuzgodnione nie będą przeprowadzane.
W dniu przeglądu miotu hodowca musi mieć komplet wypełnionych dokumentów – należy je wykupić wcześniej i wypełnić. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z właściwym kierownikiem sekcji – ( zakładka  SEKCJE )

Dokumenty potrzebne do wystawienia METRYK

* karta krycia ( od 01.01.2022 – wykupuje właściciel reproduktora)
* karta miotu
* potwierdzenie znakowania ( ZNAKOWANIE  – plik pdf )
* ewentualne załączniki (czytelny rodowód ojca przy kryciu zagranicznym., potwierdzenia tytułów, badań, itd.)
Uwaga: metryki będą wydawane dla szczeniąt, które ukończyły 6 tygodni.

KONTAKT Z BIUREM:

Biuro czynne we wtorki, środy, czwartki w godzinach 17.00 – 20.00
Kontakt z biurem: telefon ( w godzinach urzędowania ), poczta elektroniczna i skrzynka pocztowa przy wejściu do biura oddziału.