ZKwP oddzial Chorzow

NOWOŚCI arch1

ZAPRASZAMY - OTO ARCHIWUM ( styczeń - kwiecień ) 2023
WARSZTATY PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH 04.06.2023

Data aktualizacji : 2023-04-21

Zapraszamy na warsztaty pracy psów myśliwskich,
które odbędą w dniu 04.06.2023 w Siewierzu

Celem organizacji warsztatów jest:
1. Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania psów ras myśliwskich do współpracy z człowiekiem.
2. Zaprezentowanie osprzętu do szkolenia psów myśliwskich – obroże, smycze , otoki , buty tropowe , urządzenia elektroniczne do monitorowania pracy psa.
3. Przygotowanie psa do pracy – jak to zrobić.
4. Pokaz pracy profesjonalnie ułożonych psów myśliwskich.
5. Poczęstunek.
6. Dyskusja.


Zajęcia prowadzić będą międzynarodowi i krajowi sędziowie pracy psów myśliwskich ZKwP oraz przewodnicy psów.

Wszelkich Informacji udziela Pan Grzegorz Lietz – 607 105 882 lub email: grzegorz.lietz@op.pl


Zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: grzegorz.lietz@op.pl

Wszystkie szczegóły: godzina, miejsce i inne zostaną podane w potwierdzeniu zgłoszenia, które zostanie wysłane przed imprezą.
Termin zgłoszeń – 15.05.2023
Koszt – 30 PLN,
płatny na konto Oddziału 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764 z dopiskiem szkolenie 04.06.

Uwaga: ilość miejsc ograniczona, pierwszeństwo mają członkowie Oddziału Chorzów.

POWOŁANO SEKCJĘ PSÓW MYŚLIWSKICH

Data aktualizacji : 2023-04-02

Powołano sekcję psów myśliwskich, za którą odpowiedzialny jest Pan Grzegorz Lietz, międzynarodowy sędzia prób pracy. 
Członkowie nowo powstałej sekcji Katarzyna Szpila i Mirosław Doborowolski .

Dane kontaktowe w zakładce SEKCJE.

XIX Ranking oddziałowy za sezon wystawowy 2022

Data aktualizacji : 2023-04-01

XIX Ranking oddziałowy za sezon wystawowy 2022.
Wręczanie dyplomów, pucharów i pamiątkowych wyróżnień już jutro tj. 29.03 o 18:00 na gali podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w hotelu Skaut( w Ośrodku Harcerskim )
Chorzów, Aleja Harcerska 3, sala 123, 1 piętro.(godzina 18:00)

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI BIURA

Data aktualizacji : 2023-04-13

Informujemy, że w dniach 25-27.04.2023
biuro Oddziału będzie nieczynne.
 
 Za ewentualne niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy.
AKTUALIZACJA DZIAŁ MIOTY

Data aktualizacji : 2023-03-15

dodano miot:

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL
YORKSHIRE TERRIER
CHART ANGIELSKI WHIPPET (gr.X)
MALTAŃCZYK
AKTUALIZACJA DZIAŁ HODOWLE

Data aktualizacji : 2023-03-15

dodano hodowle

* CHART ANGIELSKI WHIPPET (gr.X)
* YORKSHIRE TERRIER (gr.III)
* MALTAŃCZYK (gr.IX)
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

Data aktualizacji : 2023-03-03

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku, którzy mają opłaconą składkę za rok bieżący; przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów.
W Zgromadzeniu nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku.

Informujemy, że w dniu Walnego Zgromadzenia nie będzie możliwości opłacenia składki członkowskiej za rok 2023.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza, Prezydium Walnego Zgromadzenia i protokolanta
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
7. Rozstrzygnięcie rankingu oddziałowego i nagrodzenie laureatów
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
9. Sprawozdanie Komisji Hodowlanej
10. Sprawozdanie finansowe
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
12. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
13. Dyskusja nad sprawozdaniami
14. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi
15. Uchwalenie planu pracy i preliminarza na rok bieżący
16. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

Informujemy, iż protokół z Walnego Zgromadzenia z 2022 rok będzie do wglądu w sekretariacie Oddziału.
Jednocześnie informujemy, że do dnia 22.03.2023 wnioski w formie pisemnej można składać osobiście w Biurze Oddziału lub pocztą elektroniczną na adres biuro@zkwp-chorzow.pl

OBLIGATORYJNE BADANIE PROFILU DNA REPRODUKTOR/SUKA

Data aktualizacji : 2023-02-27

L.Dz.543/2023 Warszawa, 27.02.2023
Związek Kynologiczny w Polsce  Zarządy Oddziałów Oddziałowe Komisje Hodowlane

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:
– dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023
– dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

Druki do pobrania wymagany komplet dokumentów do wykonania badania:

1. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA  > (plik PDF)
2. Zlecenie badania DNA psów > (plik DOC)
3. Instrukcja dla właściciela – Badanie Profilu DNA > (plik PDF)

 Komplet dokumentów będzie możliwy do pobrania ze strony zkwp.pl

INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:
1. Właściciel psa pobiera i wypełnia dwa druki ze strony Zarządu Głównego lub Oddziału (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
2. Właściciel psa opłaca badania na wskazany rachunek bankowy.
3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.
4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa.
5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa.

Na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej, Instytut Zootechniki – PIB https://lgm.izoo.krakow.pl/uslugi/identyfikacja-osobnicza-i-kontrola-rodowodow/psy znajduje się: INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO
DO BADAŃ DNA U PSÓW.

85 lat Związku Kynologicznego w Polsce

Data aktualizacji : 2023-02-20

AKTUALIZACJA DZIAŁ MIOTY

Data aktualizacji : 2023-02-20

dodano miot:

MALTAŃCZYK

Data urodzenia miotu :  07.02.2023

Ojciec: White Fairy Angel UNIQUE JEWEL
Matka: LUXURY WHITE PEARL Delicia de Cristal

Ilość: 4, 3 pieski i 1
suczka

zapraszamy na PRZEGLĄD HODOWLANY

Data aktualizacji : 2023-02-02

Informujemy,  że 25.02.2023  (sobota) zostanie zorganizowany  przegląd hodowlany kwalifikujący do hodowli.

Przegląd odbędzie się przy minimum 5 zgłoszeniach  i rozpocznie się od godziny 11:00 . Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone .

  miejsce: budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr2 w Świętochłowicach, ul Sudecka 5.

Opłaty (od stycznia br. w  wysokości 700 PLN a za rasy polskie 350 PLN ) należy wnosić na nasze konto: 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764 do dnia 23.02.2023

Przegląd zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady, które zostały określone w uchwale ZG z dnia 27.04.2020 wraz z późniejszymi zmianami.

 Zainteresowanych zapraszamy do zapisów i przesyłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres 🙂 biuro@zkwp-chorzow.pl

Przypominamy, że członkowie innych oddziałów muszą posiadać pisemną zgodę właściwej Komisji Hodowlanej lub Zarządu Oddziału.

TRENING WYSTAWOWY i TRENING Młody Prezenter

Data aktualizacji : 2023-02-15

trening handlingowy 22.02.2023 (środa) wszystkie miejsca zajęte.

Zajęcia ponownie poprowadzi Pani Katarzyna Taraszkiewicz, która z dużymi sukcesami od wielu lat wystawia psy na polskich i zagranicznych ringach.

Koszt zajęć – 30 PLN a dla członków naszego Oddziału – 20 PLN.

Zajęcia będą odbywały się w grupach w godzinach od 17 do 19
w budynku Zespołu Szkół nr, ulica Sudecka 5 w Świętochłowicach

 W zgłoszeniu na adres biuro@zkwp-chorzow.pl, prosimy o podanie rasy psa i określenie swoich oczekiwań ( np.stopień zaawansowania w temacie wystaw ).
Na koniec ważna uwaga: ilość miejsc ograniczona.

AKTUALIZACJA DZIAŁ HODOWLE

Data aktualizacji : 2023-02-15

dodano hodowle

* JACK RUSSELL TERRIER
BAZA SZCZENIĄT DO SPRZEDAŻY W SYSTEMIE e-zkwp.pl

Data aktualizacji : 2023-01-28

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych członków uprzejmie informujemy,
że na stronie ZG ZKwP (www.zkwp.pl) uruchomiona zostanie nowa aplikacja pod nazwą
Baza szczeniąt do sprzedaży.

Ogłoszenia będą dodawane w systemie e-zkwp.pl przez hodowców
natomiast zostaną opublikowane na stronie ZG ZKwP dopiero w momencie zatwierdzenia ogłoszenia przez Oddział.
Będą tam widoczne przez okres 3 miesięcy od daty wprowadzenia do systemu (nie od daty zatwierdzenia)
lub do czasu jego usunięcia przez hodowcę lub administratora systemu.

INSTRUKCJA DODAWANIA OGŁOSZEŃ

Logowanie:
Na stronie www.zkwp.pl w zakładce  www.e-zkwp.pl wybrać opcję Logowanie lub rejestracja konta.
UWAGA ! Użytkownicy systemu wystawy.NET mogą zalogować wybierając “Logowanie dla użytkowników wystawy.NET” podając login i hasło

Certyfikat przydomka:
Przed dodaniem ogłoszenia nalezy pobrać wydany przez biuro ZG ZKwP certyfikat przydomka hodowlanego

Telefon, mejl i zgoda:
Warunkiem koniecznym, aby hodowca mógł dodać ogłoszenie, jest uzupełnienie w systemie numeru telefonu oraz wyrażenie zgody na publikację na stronie ZG ZKwP numeru telefonu i adresu e-mail.
Każdy hodowca ma możliwość dodania dowolnej ilości ogłoszeń oraz ich usuwania w momencie kiedy staną się nieaktualne.

Naszych członków, którzy dodadzą ogłoszenie w systemie e-zkwp.pl prosimy o wiadomość na naszego  biurowego mejla . Będziemy mogli zatwierdzić ogłoszenie.

AKTUALIZACJA DZIAŁ MIOTY

Data aktualizacji : 2023-01-26

dodano miot:

LHASA APSO

Data urodzenia miotu :  02.01.2023

Ojciec: ENTER Kardalen
Matka: West End Diamond (FCI) I AM GISELLE

Ilość: 3, 1 piesek i 2 suczki

WYNIKI GWARKÓW ŚLĄSKCH ZA ROK 2022 i LISTA LAUREATÓW

Data aktualizacji : 2023-01-22

 

Od roku 2022 powróciło trofeum Gwarka Śląskiego dla zwycięzców wystaw:
 * CACIB Gliwice 12-13.02.2022, ZKwP Oddział Katowice
 * CACIB Bytom  4-5.06.2022, ZKwP  Oddział Bytom
 * CWC Chorzów 10.09.2022. ZKwP Oddział Chorzów
Trzykrotne zdobycie Gwarka Śląskiego w kolejnych latach nominuje do SUPER Gwarka .

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas międzynarodowej wystawy psów rasowych organizowanej przez oddział Katowice w oba dni przed finałami 11-12 lutego 2023 roku w Arenie w Gliwicach.

ZAPRASZAMY NA 2 TRENING WYSTAWOWY i TRENING Młody Prezenter

Data aktualizacji : 2023-01-20

UWAGA!!!!!!! (Data aktualizacji : 2023-01-21)
ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA SPOTKANIE W DNIU 26.01.2023.

Poinformujemy Państwa o  kolejnych terminach spotkań

Zapraszamy na 2 trening handlingowy 26.01.2023 (czwartek) w godz. od 17 do 19

Odbędzie się równocześnie trening do konkurencji Młody Prezenter.

Zajęcia ponownie poprowadzi Pani Katarzyna Taraszkiewicz, która z dużymi sukcesami od wielu lat wystawia psy na polskich i zagranicznych ringach.

Koszt zajęć – 30 PLN a dla członków naszego Oddziału – 20 PLN.

Zajęcia będą odbywały się w grupach w godzinach od 17 do 19
w budynku Zespołu Szkół nr, ulica Sudecka 5 w Świętochłowicach

 W zgłoszeniu na adres biuro@zkwp-chorzow.pl, prosimy o podanie rasy psa i określenie swoich oczekiwań ( np.stopień zaawansowania w temacie wystaw ).
Na koniec ważna uwaga: ilość miejsc ograniczona.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W RANKINGU WYSTAWOWYM za sezon 2022

Data aktualizacji : 2023-01-19

Ranking

Przypominamy, że odbędzie się XIX edycja rankingu wystawowego – Oddziału Chorzów za sezon wystawowy 2022

Zapraszamy wszystkich naszych członków do udziału
Zgłoszenia przyjmujemy do 15.03.2023 – TYLKO ELEKTRONICZNIE
Adres elektroniczny pod który należy wysyłać zgłoszenia: ranking@zkwp-chorzow.pl

 

Oto wzór tabelki, którą prosimy pobrać >> WZÓR TABELI << (plik doc)   wypełnić , zapisać i przesłać jako załącznik do nas na adres  ranking@zkwp-chorzow.pl

 

W związku z kolejną edycją rankingu wystawowego  planujemy wydanie kalendarza na 2024 dlatego tym bardziej zapraszamy do udziału w naszej zabawie.

UDOSTĘPNILIŚMY DZIAŁ MIOTY

Data aktualizacji : 2023-01-19

dodano miot:

STAFFORDSHIRE BULL TERRIER

Data urodzenia miotu :  04/01/2023

Ojciec: Kimbo Slice Campari Staff
Matka: FEEL FREE Harpagon FCI

5 suczek czarnych z białymi znaczeniami
2 pieski czarne z białymi znaczeniami

ZAPRASZAMY NA TRENING WYSTAWOWY i TRENING Młody Prezenter

Data aktualizacji : 2023-01-11

UWAGA!!!!!!!
INFORMUJEMY, ŻE ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ ILOŚĆ UCZESTNIKÓW NIE BĘDZIEMY PRZYJMOWAĆ JUŻ ZGŁOSZEŃ NA SPOTKANIE W DNIU 18.01.2023.
DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE NASZYM PROJEKTEM.

Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom, w związku z rozpoczynającym się sezonem wystawowym,

Oddział Chorzów zaprasza na treningi handlingowe
Są one przewidziane dla wszystkich: dla osób, które mają już jakieś doświadczenie wystawowe jak również dla tych, którzy dopiero chcą zacząć swoją przygodę z wystawianiem psów.

Przewidujemy również treningi do konkurecji Młody Prezenter.

Zajęcia poprowadzi Pani Katarzyna Taraszkiewicz, która z dużymi sukcesami od wielu lat wystawia psy na polskich i zagranicznych ringach.

Koszt zajęć – 30 PLN a dla członków naszego Oddziału – 20 PLN.

I uwaga…..pierwsze zajęcia gratis dla wszystkich.

Zajęcia będą odbywały się
w budynku Zespołu Szkół nr, ulica Sudecka 5 w Świętochłowicach, od godziny 17 do 19 – zaczynamy 18.01.2023.

Następne spotkanie przewidujemy na 26.01.2023 w godzinach od 17 do 19, to samo miejsce.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych i prosimy o zgłoszenia do dnia 16.01.2023.

 W zgłoszeniu na adres biuro@zkwp-chorzow.pl, prosimy o podanie rasy psa i określenie swoich oczekiwań ( np.stopień zaawansowania w temacie wystaw ).
Na koniec ważna uwaga: ilość miejsc ograniczona.

PRZYPOMINAMY PIT-6 za 2023

Data aktualizacji : 2023-01-03

Przypominamy

20 stycznia mija termin składania deklaracji podatkowej PIT-6 za rok 2023.

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalonych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (termin: 20 stycznia roku, którego deklaracja dotyczy; w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku – do 7 dnia od dnia rozpoczęcia tej działalności),

Informujemy, w dniu 28.11.2023) biuro oddziału będzie nieczynne
Za ewentualne niedogodności z tym związane z góry przepraszamy.
PRZYPOMINAMY PIT-6 za 2023

Data aktualizacji : 2023-01-03

Przypominamy

20 stycznia mija termin składania deklaracji podatkowej PIT-6 za rok 2023.

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalonych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (termin: 20 stycznia roku, którego deklaracja dotyczy; w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku – do 7 dnia od dnia rozpoczęcia tej działalności),

Informujemy, w dniu 28.11.2023) biuro oddziału będzie nieczynne
Za ewentualne niedogodności z tym związane z góry przepraszamy.
OPŁATA CZŁONKOWSKA za 2023

Data aktualizacji : 2023-01-03

OPŁATY

Składka członkowska za rok 2023 wynosi 100 PLN.

konto  do wpłat z dopiskiem składka 2023 :
Bank Śląski O/Chorzów 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764

………………………………………..

Osoby, które nie zapłaciły składki członkowskiej na rok 2022
proszone są  o jej uiszczenie do dnia 30.01.2023 w kwocie 70 PLN
wpłaty z dopiskiem składka 2022 ( na powyższe konto )

 

ZG ZKwP przypomina PROCEDURY NOSTRYFIKACJI RODOWODÓW

Data aktualizacji : 2023-01-01

Ze względu na liczne nieprawidłowości w przesyłanych przez Oddziały rodowodach dla psów/suk zakupionych z Rosji i Białorusi, przypominamy procedurę nostryfikowania rodowodów:

Biuro ZG ZKwP będzie nostryfikowało rodowody dla psów/suk urodzonych:

  • w Rosji do dnia 28 lutego 2022 r.
  • na Białorusi do dnia 7 marca 2022 r.

dla których umowa kupna-sprzedaży została zawarta przed 28 lutego oraz 7 marca 2022 r.

Oddział zobowiązany jest dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży do metryki oraz do rodowodu w celu nostryfikacji. W przypadku braku umowy dokumenty nie będą realizowane i zostaną odesłane do Oddziału.

Jednocześnie przypominamy, że w oryginalnym rodowodzie eksportowym do nostryfikacji musi zostać wpisany właściciel psa/suki – CZŁONEK ZKwP z polskim adresem zamieszkania. Oddział nie posiada uprawnień do dokonywania jakichkolwiek zamian na rodowodzie eksportowym przed dokonaniem nostryfikacji.
W przypadku braku polskiego adresu zamieszkania na rodowodzie, dokument zostanie odesłany do Oddziału.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY SEKCJI

Data aktualizacji : 2023-01-01

 Uwaga !!!

* Sekcje działają na zasadzie kontaktu między zainteresowanym a kierownikiem danej sekcji we wszelkich sprawach związanych z hodowlą czy z posiadaniem psa danej rasy.


KIEROWNIK DANEJ SEKCJI BĘDZIE DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SPOTKANIA DROGĄ TELFONICZNĄ LUB MEJLOWĄ
DANE KONTAKTOWE POSZCZEGÓLNYCH KIEROWNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI W ZAKŁADCE SEKCJE.

 

* Przypominamy o konieczności zgłaszania urodzonych miotów i o umawianiu odbiorów z odpowiednim wyprzedzeniem.

* Do odwołania karty krycia i karty miotu nie będą sprzedawane w formie elektronicznej.

 
ŻYCZENIA DLA WAS OD NAS
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu sukcesów kynologicznych i osobistych

w nadchodzącym Nowym 2023 Roku !

BAJKOWY TEREN naszych wystaw w Parku w Świerklańcu