nowa strona utworzona - 04.03.2004 - new page start
strona aktualizowana - 01.04.2020 - last update    


Infromujemy, że od dnia dzisiejszego ( 12.03.2020 ) do odwołania
biuro oddziału będzie nieczynne.

>> więcej informacji <<

Biuro Oddziału jest czynne
 we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 17 do 20.


wejście


w  NOWOŚCIACH

 reproduktor i hodowla

Wyniki rankingu wystawowego za sezon 2019

najnowsze informacje i ustalenia
 dotyczące odbiorów miotów i wydawania metryk.


Do czasu ustąpienia zagrożenia koronawirusem 
ZG podjął decyzję o odwołaniu wszystkich wystaw i imprez kynologii użytkowej w tym testów i egzaminów w Polsce.

 
 

 

 

 

                                         

 

                                                                                                                                                                                                                 Lazar