ZKwP oddzial Chorzow

ZARZĄD ODDZIAŁU

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 30.03.2022
ZARZĄD ODDZIAŁU
Przewodniczący Zarządu Oddziału – Wojciech Lazar
Vice Przewodniczący ds. organizacyjnych – Barbara Murek-Pałka
Vice Przewodniczący ds. hodowlanych – Agnieszka Kacprzyk-Straszak
Sekretarz – Katarzyna Taraszkiewicz
Skarbnik – Dariusz Widera
Członkowie: Joanna Domańska, Ryszard Fidor
KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący – Renata Horzela
Z-ca Przewodniczącego – Krystian Kraus
Członek Komisji Rewizyjnej – Tomasz Kaczorek
RZECZNIK DYSCYPLINARNY:
Rzecznik Dyscyplinarny – Dawid Kawa
SĄD KOLEŻEŃSKI:

Przewodniczący – Iwona Taraszkiewicz
Z-ca Przewodniczącego – Joanna Zapała
Członek Sądu Koleżeńskiego – Mariola Kaczmarczyk-Ramik
Członek Sądu Koleżeńskiego – Jolanta Lewalska-Piguła
Członek Sądu Koleżeńskiego – Barbara Nitoń
Członek Rezerwowy – Magdalena Bukowska-Kaczmarczyk,
Członek Rezerwowy – Sylwia Mąka

ODDZIAŁOWA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW:
Przewodniczący – Adam Domański
Zca.Przewodniczącego – Katarzyna Waniek
Sekretarz – Agnieszka Pache-Waś