nowa strona utworzona - 04.03.2004 - new page start
strona aktualizowana - 09.06.2020 - last update  

Biuro Oddziału jest czynne do  odwołania
w środy w godzinach od 18 do 20.


wejście

.............................................

Informujemy, że od dnia  10.06.2020  do odwołania
biuro oddziału będzie  czynne
TYLKO W ŚRODY od 18 do 20.

>> więcej informacji <<


w  NOWOŚCIACH


najnowsze informacje i ustalenia
 dotyczące odbiorów miotów i wydawania metryk. 
 

 

 

 

                                         

 

                                                                                                                                                                                                                 Lazar