2019 – gold

* 04.05.2019 – XIV Krajowa Wystawa Psów Rasy Golden Retriever o Puchar im. Agaty Kubskiej

Miejsce wystawy : Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Świerklaniec